Begeleiding voor jou en je baby!

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Care4babies aanbiedt.

1. De overeenkomst komt tot stand nadat Care4babies en cliënt het er samen over eens zijn dat er een begeleidingstraject wordt ingezet. Dit kan middels telefoon, WhatsApp of per email.

2. Care4babies is verplicht tot geheimhouding tegenover derden wat betreft informatie die valt onder het beroepsgeheim. Care4babies heeft een wettelijke plicht tot bekendmaking als dit nodig is.

3. Overdracht naar derden over de cliënt vindt alleen plaats bij toestemming van de desbetreffende cliënt.

4. De methodiek en de daarbij behorende ondersteunende documenten die ontwikkeld zijn door Care4babies zijn en blijven eigendom van Care4babies.

5. Het volledige cursusbedrag aangaande de cursus babymassage dient voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan. Zonder betaling kan er niet worden deelgenomen aan de cursus van Care4babies.

6. De factuur aangaande een babyconsult wordt z.s.m. betaald na bezoek contant of per overschrijving. Zonder betaling volgt er geen plan van aanpak, geen volgend bezoek, geen ondersteunende documenten/materialen en geen overdracht naar o.a. JGZ en de huisarts.

7. Care4babies kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door haar gegeven informatie en adviezen en voor de wijze waarop haar adviezen door de cliënt toegepast worden.

8. In geval van ziekte aan de kant van Care4babies zal gestreefd worden naar vervanging door Care4babies.

9. Annulering van een cursus babymassage is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de cursus met restitutie van het cursusgeld. Bij annulering hierna vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats. De cursus kan wel op een andere datum plaatsvinden.

10. Care4babies kan geen medische diagnoses stellen en of behandelen. In bepaalde gevallen kan Care4babies afzien van een babymassage of een babyconsult. Care4babies zal de cliënt dan door verwijzen naar de huisarts of een andere specialist.